Algemene voorwaarden

 1. Tenzij uitdrukkelijk vermeld zijn onze offertes vrijblijvend en 30 dagen geldig
 2. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten
 3. Alle offertes en de algemene voorwaarden dienen schriftelijk(via mail) te worden bevestigd door de klant of zijn aangestelde voor uitvoering van de werkzaamheden
 4. Meer werken d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaande vastgestelde opdracht alsook niet gekende voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator, worden steeds uitgevoerd aan uurprijs in dit geval €45 en tariefprijs van de gebruikte goederen.
 5. Voor een juiste offerte dienen alle plannen en tekeningen, maten, hoogtes en veranderingen te worden meegestuurd.
 6. MVM Betonwerken is nooit verantwoordelijk voor gebeurlijke missingen vanwege de klant of derden van bijvoorbeeld maat, soort, hoeveelheid, gewicht e.a.
 7. De werf dient door de klant  toegankelijk te worden gemaakt om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken.
 8. Elektriciteit en water moeten voorzien zijn door de klant
 9. De goederen die op de werf geleverd worden zijn voor verantwoordelijkheid van de klant
 10. De betalingen gebeuren ingeval van toezending van de factuur binnen de 15 dagen na factuurdatum. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is een interest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met vier punten tot datum van de effectieve betaling. Daarnaast is een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10%. Tevens zal een administratieve toeslag aangerekend worden bij het versturen van betalingsherinneringen
 11. Wanneer een bestelling gedaan wordt voor rekening van een derde is de besteller hoofdelijk gehouden tot betaling van hetgeen
  overeenkomstig de offerte is.
 12. Bij het ontbreken van een detailplan van een trap zal er enkele wapening van 8mm worden gebruikt
 13. Al onze offertes zijn exclusief BTW
 14. Betwisting van de factuur dient binnen 8 kalenderdagen na verzendingsdatum aangetekend te gebeuren
 15. Bij betwisting van de factuur gaat u ermee akkoord om dit voor te leggen aan de Verzoeningscommissie Bouw. Dit voor de     aanstelling van een onafhankelijke expert.
 16. Alle trappen worden op de op- en aantrede ruw afgewerkt(met spaan afgestreken)  dus niet gepolierd of in zicht beton tenzij anders vermeld

Wil je een offerte voor een betontrap aanvragen?

Gratis en vrijblijvend.